แฟลชดีลบาทเดียว เปิดกล่องรับสิทธิ์คว้า Xiaomi Air Purifier 3H

ชำระเงิน1 บาทรับสิทธิ์เปิดกล่องของขวัญ 1 กล่อง

หากเปิดเจอคำว่า “Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H”

ลูกค้าจะได้รับ รางวัล Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H

เงื่อนไขโปรโมชัน

 

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท สามารถร่วมกิจกรรมชำระเงิน 1 บาทเพื่อรับสิทธิ์เปิดกล่องของขวัญ 1 กล่อง หากเปิดเจอคำว่า “Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H ลูกค้าได้รับ Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H ในรูปของคูปองแทนเงินสดมูลค่า 4,290 บาท (อ้างอิงมูลค่าคูปองแทนเงินสดตามราคาสูงสุดของ Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H ตามราคาหน้าร้านค้า Power Buy ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2563)

 • คูปองแทนเงินสด 4,290 บ. สามารถนำไปซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ที่ Power Buy (online และ offline) และ แอป JD CENTRAL

 • ในกรณีที่ลูกค้าเปิดกล่องของขวัญไม่เจอคำว่า “Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H” ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของ ดอลฟิน โบนัสมูลค่า 1 บาท

 • ราคาสินค้าจากร้าน Power Buy online/offline และแต่ละร้านบนแอป JD Central อาจมีราคาแตกต่างกัน

 • ในกรณีซื้อจาก JD CENTRAL ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดราคาตาม Xiaomi official store เท่านั้น

 • ราคาของ Xiao Mi Air Purifier รุ่น 3H ณ วันที่ซื้ออาจจะมีราคาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าของคูปองแทนเงินสด ดังนั้น หากราคาสินค้าสูงกว่ามูลค่าคูปองลูกค้าต้องชำระเงินส่วนเกินเพิ่มด้วยตนเอง แต่หากราคาสินค้าต่ำกว่ามูลค่าคูปอง ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมได้จนถึงมูลค่าของคูปองแทนเงินสด แต่ต้องอยู่ในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น

  • หากลูกค้าซื้อสินค้ามูลค่าเกิน 4,290 บาท ลูกค้าจะต้องชำระส่วนที่เกิน

  • หากลูกค้าซื้อสินค้าต่ำกว่า 4,290 บาท ส่วนต่างของราคาระหว่างราคาสินค้ากับมูลค่าคูปองทางบริษัทจะไม่คืนเป็นเงินในกรณีใดใดทั้งสิ้น

 • ระยะเวลาการทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 – 7 ม.ค. 2564 เวลา 00 – 20.00

 • จำกัด 5 สิทธิ์ /คน/วัน และ 10 สิทธิ์/คน/แคมเปญ ในการชำระเงินเพื่อเปิดกล่องของขวัญ

 • รวมรางวัลทั้งสิ้น 30 รางวัลตลอดระยะเวลาแคมเปญ (15 รางวัล/วัน)

 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ผู้ได้รับรางวัลตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยบริษัทจะโทรติดต่อลูกค้า เพื่อขอเอกสารในการชำระภาษี 5% และบริษัทจะทำการส่งคูปองแทนเงินสดมูลค่า 4,090 บาท ให้กับลูกค้า

 • บริษัทจะโทรติดต่อลูกค้าหลังจากแคมเปญเสร็จสิ้น ภายใน 10 วันทำการ

 • ในกรณีที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้รางวัล

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้ ยกเลิก หรือ เรียกคืนรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลจากการกระทำที่บริษัทเชื่อได้ว่าลูกค้ามีเจตนาไม่สุจริต

 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.