ฟินกับคะแนน The1 สูงสุด 5 เท่า แค่ช้อปและจ่ายผ่านแอป Dolfin

รับคะแนน The1 พิเศษ 5 เท่า เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท และชำระเงินด้วย Dolfin Wallet

ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

พิเศษรับคะแนน ×5 จาก The1 เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท และชำระเงินด้วย Dolfin Wallet
ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

- ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 สูงสุด 5 เท่าจากคะแนน The 1 ที่ได้รับเป็นปกติ (คะแนน x5) เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ผ่านแอป Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 ณ ร้านค้าและสาขาที่ร่วมรายการ (โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ https://dolfin.onelink.me/S0JY/t18)
- จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ รวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
- คะแนน ×5 (คะแนนปกติของทาง The1 คือ ทุก 25 บาท = 1 คะแนน) ที่จะได้รับจาก The 1 ตามแคมเปญนี้จะได้รับจากยอดใช้จ่าย 1,000 บาทเท่านั้น (ส่วนที่เกินจากจำนวนเงินดังกล่าวลูกค้าจะได้คะแนนตามเงื่อนไขปกติของ The 1 และ Dolfin Wallet) โดยลูกค้าจะได้รับ
1. คะแนน x1 เข้าบัญชี The 1 รวมสูงสุด 40 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาท (25 บาท = 1 คะแนน) ทั้งนี้จำนวนคะแนนอาจมีความแตกต่างในแต่ละร้านค้า
2. คะแนน x1 เข้าบัญชี The 1 จากการใช้จ่ายด้วย Dolfin Wallet รวม 10 คะแนน (ทุก 100 บาท = 1 คะแนน)
3. คะแนน The 1 เพิ่มเป็นพิเศษจากแคมเปญนี้อีก 150 คะแนน
4. รวมทั้งสิ้นจะได้รับ 200 คะแนน (x5) เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาท (จากปกติจะได้รับเพียง 50 คะแนนเมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาท)
- สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า The1 ที่มีcvx Dolfin Wallet และลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ในหน้าเว็ปไซต์ https://www.dolfinthailand.com/WelcomeBack-The1X5 และชำระค่าสินค้าผ่านแอป Dolfin Wallet ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ผูก The1 กับ Dolfin คะแนนจะยังไม่เข้าไปใน Dolfin Wallet จนกว่าจะผูกบัญชีสำเร็จ และคะแนนจะเข้าในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากที่ทำรายการตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
- เงื่อนไขการใช้คะแนน The1 เป็นไปตามที่ The1 กำหนด
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ และ The1 หากพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.dolfinthailand.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 18.00 น.