เงื่อนไขและข้อกำหนด

สำหรับชุดคูปอง Welcome Pack

ชุดคูปอง Welcome Pack ประกอบด้วย

ชุดคูปองกลุ่มที่ 1 ฟินกับสินค้าราคาพิเศษ และส่วนลด 15 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คูปอง)

(1) ซื้อ Sweet Pretzel 1 ชิ้นที่ Auntie Anne’s ราคา 15 บาท จากปกติ 45-49 บาท สำหรับรส Almond, Cinnamon, Glazin’Raisin® , Almond stix™, Snow stix™, Cin Stix™ Almond Choco ball (ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, ไบเทค, เมืองทองธานีและบูทต่างๆ) และ/ หรือ
(2) ซื้อ Donut 3 ชิ้นที่ Mister Donut ราคา 15 บาท จากปกติ 57 บาท และ/ หรือ
(3) คูปองส่วนลด 15 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 70 บาท / เซลล์สลิป ที่ Family Mart
ทั้งนี้จำกัด 1 สิทธิ์ / ร้านค้า / ผู้ใช้งาน รวมสูงสุด 100,000 สิทธิ์ต่อคูปอง (สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการ Delivery และ Take Me Home ได้)

ชุดคูปองกลุ่มที่ 2 ฟินกับส่วนลด 50 บาท และตั๋วหนังเมเจอร์ 99 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คูปอง)

(1) คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 150 บาท/ เซลล์สลิป ที่่ Cold Stone, Aroidee และ/หรือ
(2) คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 300 บาท/ เซลล์สลิป ที่ Chabuton, OOTOYA, Pepper Lunch, Tenya, Yoshinoya, The Terrance, Katsuya, Suki House และ/ หรือ
(3) คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท/ เซลล์สลิป ที่ Tops Supermarket สำหรับทำการใช้คูปองและชำระผ่านพนักงานหน้า Cashier เท่านั้น และ/ หรือ
(4) ตั๋วชมภาพยนต์ Major Cineplex ที่นั่งปกติ 1 ที่นั่งราคา 99 บาท จากปกติ 260 บาท (ยกเว้นสาขา Siam Paragon, EmQuartier, Icon Siam, Central Embassy) เมื่อชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
ทั้งนี้ จำกัด 1 สิทธิ์/ ร้านค้า/ ผู้ใช้งาน รวมสูงสุด 100,000 สิทธิ์ต่อคูปอง (สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการ Delivery และ Take Me Home ได้)

ชุดคูปองกลุ่มที่ 3 ฟินกับคะแนนพิเศษจาก The1

รับเพิ่มคะแนนพิเศษ The 1 Point 150 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท/ เซลส์สลิป ที่ Central Department Store, Robinson Department Store, Supersports, OfficeMate, Marks & Spencer, Payless ShoeSource, Matsumoto Kiyoshi, Komonoya, Segafredo, B2S และ MUJI ทั้งนี้จำกัด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน รวมสูงสุด 100,000 สิทธิ์

o ผู้กดรับสิทธิ์ สามารถเลือกรับคูปอง จากชุดคูปองกลุ่มที่ 1 และ 2 ได้จำนวนกลุ่มละ 2 สิทธิ์ รวม 4 สิทธิ์ และสิทธิ์ในชุดคูปองกลุ่มที่ 3 จำนวน 1 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 5 สิทธิ์ เว้นแต่มีการกดใช้สิทธิ์คูปองของร้านค้าใดในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ครบ 100,00 สิทธิ์แล้ว จะได้รับสิทธิ์สูงสุดน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น
o สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานใหม่และกดรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562 เท่านั้น ที่จะได้รับคูปองรวมมูลค่าสูงสุด 300 บาท
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชุดคูปอง Welcome Pack เฉพาะผู้สมัครใช้งานใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและกดรับสิทธิ์ชุดคูปอง Welcome Pack ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
o ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ของร้านค้าที่ร่วมรายการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับคูปองที่อยู่ใน Dolfin Wallet Application เท่านั้น
o ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
o บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนคะแนนสะสมออกจากบัญชีสมาชิกได้
o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
o ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม
o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง