ประกันแพ้วัคซีนโควิด เพียง 80 บาท (จากปกติ 160 บาท) ซื้อที่แอปดอลฟินเท่านั้น!

ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ฉีด - แพ้ - จ่าย กับประกันแพ้วัคซีนโควิดจาก Dolfin Insure

จ่ายเพียง 80 บาท (จากปกติ 160 บาท) คุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด 300,000 บาท

ราคานี้มีแค่ในแอปดอลฟิน เฉพาะ 4 วันนี้เท่านั้น! กดซื้อได้ตั้งแต่ 16 – 19 มิ.ย. 64

 

สแกนเพื่อโหลดแอปและยืนตัวตนไว้ให้พร้อม

 

ฉีด - แพ้ - จ่าย

ประกันแพ้วัคซีนโควิด

จาก Dolfin Insure

จ่ายเพียง 80 บาท (จากปกติ 160 บาท)

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด 300,000 บาท

ราคานี้มีแค่ในแอปดอลฟินเท่านั้น!

กดซื้อได้ตั้งแต่ 16 – 19 มิ.ย. 64

 

โหลดแอปและยืนตัวตนไว้ให้พร้อม

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อคูปองแทนเงินสดสำหรับซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน

 • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองแทนเงินสดสำหรับซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน (“คูปอง”) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าคูปองดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อคูปองมูลค่า 160 บาท ในราคาเพียง 80 บาท (750 สิทธิ์ต่อวันรวม 3,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) หรือ ซื้อคูปองมูลค่า 160 บาท ในราคาเพียง 120 บาท (2,000 สิทธิ์ต่อวันรวม 8,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) เพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน

 • คูปองสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 และต้องใช้ขั้นต่ำ 160 บาท เท่านั้น (ราคาหลังหักส่วนลดแล้ว) โดยต้องชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • หากลูกค้าไม่ใช้คูปองภายในเวลาที่กำหนดลูกค้าจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญสำหรับการซื้อคูปองมูลค่า 160 บาทในราคา 80 บาท แต่ไม่มีการจำกัดสิทธิ์ลูกค้าสำหรับการซื้อคูปองมูลค่า 160 บาทในราคา 120 บาท

 • ระยะแคมเปญระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 ของแต่ละวัน

 • แคมเปญนี้เป็นเพียงการเสนอส่วนลดในการซื้อประกันภัยเท่านั้น ไม่ใช่การซื้อประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าซื้อประกันภัยเงื่อนไขความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับจะเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด ลูกค้าต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

1. การซื้อคูปอง

 • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบคูปอง ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

 • คำสั่งซื้อคูปองของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

 • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับคูปองให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

2. อื่น ๆ

 • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปองในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกคูปอง ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

รายละเอียดประกันแพ้วัคซีนโควิด