รับคูปองส่วนลดเมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดผ่าน Dolfin Insure

คุ้มครองอาการแพ้วัคซีนโควิดกับสมาชิกในครอบครัว  

แทนความห่วงใยเป็นความคุ้มครอง
ด้วยส่วนลดสูงสุด 25%  ถึง 30 พ.ย. 64 นี้เท่านั้น  

ค่าเบี้ยเฉลี่ยเพียงวันละ 5 บาท ต่อเดือน พร้อมรับค่าชดเชยสูงสุด 300,000 บาท  

รับคูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนครั้งแรกในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
(สำหรับการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป เหลือเพียง 140 บาท จากราคาปกติ 160 บาท)

 รับคูปองส่วนลด 40 บาท เมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนครั้งสองในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
(สำหรับการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป เหลือเพียง 120 บาท จากราคาปกติ 160 บาท)

 

ระยะเวลาแคมเปญ 17 สิงหาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 

คุ้มครองอาการแพ้วัคซีนโควิด
กับสมาชิกในครอบครัว  

แทนความห่วงใยเป็นความคุ้มครอง
ด้วยส่วนลดสูงสุด 25%
ถึง 30 พ.ย. 64 นี้เท่านั้น  

ค่าเบี้ยเฉลี่ยเพียง
วันละ 5 บาท ต่อเดือน
พร้อมรับค่าชดเชย
สูงสุด 300,000 บาท  

รับคูปองส่วนลด 20 บาท
เมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนครั้งแรก
ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ

(สำหรับการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป
เหลือเพียง 140 บาท จากราคาปกติ 160 บาท)

 รับคูปองส่วนลด 40 บาท
เมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนครั้งสอง
ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ

(สำหรับการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป
เหลือเพียง 120 บาท จากราคาปกติ 160 บาท)

 

ระยะเวลาแคมเปญ 17 สิงหาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดเมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดจากบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ประกันแพ้วัคซีน”) ผ่าน Dolfin Insure ในแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาแคมเปญ รับคูปองส่วนลด 20 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป

  • เมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนเป็นครั้งสองในช่วงระยะเวลาแคมเปญ รับคูปองส่วนลด 40 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป

 • จำกัดการใช้คูปองส่วนลด 1 ใบต่อครั้ง และจะใช้คูปองได้ต่อเมื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนผ่าน Dolfin Insure ในแอปพลิเคชันดอลฟินเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน  (รวมคูปองส่วนลดสูงสุด 60 บาท/ท่าน)

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

 • โปรดใช้คูปองส่วนลดประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการ ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.