สำหรับลูกค้าที่มีแอป KPLUS อยู่แล้ว แต่ในแอป Dolfin แจ้งให้ติดตั้งแอป K PLUS เนื่องจากระบบปกป้องการชำระเงินของโทรศัพท์ยี่ห้อ OPPO และ Realme ในบางรุ่น ให้ทำการตั้งค่าตามนี้เพื่อทำรายการต่อ

การตั้งค่า OPPO
1. ไปที่การตั้งค่า (Settings) โทรศัพท์มือถือ
2. เลือก การรักษาระบบความปลอดภัย (Security)
3. เลือก ปกป้องการชำระเงิน (Payment Protection)
4. ปิดการปกป้องการชำระเงินของแอป K PLUS โดยการแตะให้เป็นแถบสีเทาเพื่ออนุญาตให้ใช้สมัครบริการสินเชื่อ Dolfin Money | Kbank
5. จากนั้นให้ทำการปิดแอป Dolfin และเปิดใหม่เพื่อทำการสมัครอีกครั้ง

การตั้งค่า Realme
1. ไปที่การตั้งค่า (Settings) โทรศัพท์มือถือ
2. เลือก ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
3. เลือก ปกป้องการชำระเงิน (Payment Protection)
4. ปิดการปกป้องการชำระเงินของแอป K PLUS โดยการแตะให้เป็นแถบสีเทาเพื่ออนุญาตให้ใช้สมัครบริการสินเชื่อ Dolfin Money | KBank
5. จากนั้นให้ทำการปิดแอป Dolfin และเปิดใหม่เพื่อทำการสมัครอีกครั้ง

ตรวจสอบการตั้งค่าโทรศัพท์ โดยปิดสัญญาณ WIFI แล้วใช้อินเตอร์เน็ตของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนบนแอป K PLUS เพื่ออนุญาตให้แอพดอลฟินเชื่อมต่อกับแอพ K PLUS

เอกสาร 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยเป็นหลักฐานแสดงข้อมูลรายได้ของลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ กรณีลูกค้าประกอบอาชีพอิสระสามารถขอเอกสาร 50 ทวิ ได้ที่บริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างงาน

เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาจากข้อมูลหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ รายได้ ประวัติการชำระสินเชื่อ และรวมถึงภาระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้ กรณีลูกค้าประกอบอาชีพอิสระ จำเป็นต้องใช้เอกสาร 50 ทวิ เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

>> ทราบผลอนุมัติเร็วสุดภายใน 5 นาที หากทำธุรกรรมตั้งแต่ต้นจนจบภายในเวลาทำการ 8.00 – 20.30 น. เฉพาะลูกค้าที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือลูกค้าที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังผ่านธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน
>> สำหรับลูกค้าทั่วไปจะทราบผลการอนุมัติภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ทางธนาคารได้รับเอกสารรายได้ครบถ้วน
>> หากสมัครหรือส่งเอกสารนอกวัน/เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.01 – 8.59 น. รวมถึงเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะทราบผลใน 5 วันทำการถัดไป

กรณีไม่ผ่านการอนุมัติ ลูกค้าจะสามารถสมัครใหม่ได้อีกครั้งใน 60 วัน หลังจากทราบผลพิจารณา

1. ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนของแอป K Plus ซึ่งแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด พร้อมขั้นตอนการอัปโหลด กรุณากดกดที่ข้อความนั้น
2. ระบบจะพามาที่ขั้นตอนแนบเอกสาร กรุณากด ดำเนินการต่อ
3. ลูกค้าจะเห็นรายละเอียดของเอกสารที่ต้องอัปโหลดทั้งหมดเพื่อการสมัคร กรุณากด Add file
4. เลือกประเภทรูปเอกสารที่ต้องการอัปโหลด และ กด ยืนยัน กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของรูปภาพก่อนการอัปโหลด โดยสามารถอัปโหลดเอกสารได้สูงสุด 50 รูป
5. เมื่ออัปโหลดเอกสารครบตามที่ธนาคารต้องการแล้ว กด ยืนยัน
6. จากนั้นกด ตกลง เพื่อยืนยันการอัปโหลดเอกสารสำเร็จ
7. เมื่ออัปโหลดเอกสารสำเร็จแล้ว จะได้รับข้อความว่า ธนาคารได้รับเอกสารของคุณแล้ว

หมายเหตุ: กรณีมีเอกสารเกิน 50 รูป ลูกค้าสามารถทำการอัปโหลดเอกสารเข้ามาจำนวน 50 หน้าก่อน หลังจากทำการอัปโหลดแล้วภายใน 5 วันทำการลูกค้าจะได้รับการแจ้งติดตามเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าสามารถทำการอัปโหลดเอกสารส่วนที่เหลือเข้ามาเพิ่มเติมได้เลย

 • พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน
  ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้
 • พนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น
  – สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
  หมายเหตุ: กรณีเงินเดือนอย่างเดียว < 7,500 บาท (ต้องรวมรายได้อื่นๆ ถึงจะเกิน 7,500 บาท) ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
  – หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
  หมายเหตุ: กรณีมีรายได้เพิ่มเติมอื่น ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ
  – เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
 • เจ้าของกิจการ เช่น ค้าขายส่วนตัว หรือ ขายของออนไลน์ เป็นต้น
  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ เป็นต้น
  เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

หมายเหตุ: หากลูกค้ามีการเดินบัญชี หรือ เงินเดือนเข้าธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถอัปโหลดภาพหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่จะใช้เป็นข้อมูลแสดงการเดินบัญชีย้อนหลังของลูกค้าทดแทนการถ่ายภาพสำเนาเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง (statement) ได้

*รองรับเอกสารในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เพื่อใช้ในการอัพโหลดผ่านแอป K PLUS

จะมีการส่งแจ้งสถานะผ่าน K PLUS /Dolfin application หรือลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 ต่อ 814

เนื่องจากโปรโมชันในการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลโปรโมชั่นบนหน้าเว็บไซต์ Dolfinthailand.com หรือ โทร 02-888-8888 ต่อ 814

*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0% นานสูงสุด 30 วัน

โปรโมชั่น Dolfin Money by KBank : สมัครวันนี้ รับดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

1. เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ของ บมจ. ธนคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ผ่านช่องทาง Dolfin Application โดยลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคาร และเบิกใช้สินเชื่อดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
2. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (“อัตราดอกเบี้ยพิเศษ”) นาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 2. (ในวันที่ 31 นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นต้นไป) อัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคาร ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
4. กรณีผิดนัดชำระ รวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี) โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเริ่มผิดนัด ตามวิธีการของธนาคาร
5. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษตามข้อ 2. ให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่นนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
7. เงื่อนไขการสมัครและใช้สินเชื่อ Dolfin Money by KBank เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8. สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 ต่อ 814 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin โทร. 02-255-5959

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่มีการเสียดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน โดยสามารถใช้วงเงินได้ ดังนี้
1. บริการเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้บัตรที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS
2. บริการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณผ่านช่องทาง K PLUS และ Dolfin Application
3. บริการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตร Union Pay
4. บริการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet โดยการผูกวงเงิน Dolfin Money

อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ย หากไม่มีการใช้วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท พิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้

– กรณีลูกค้ารายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
– กรณีลูกค้ารายได้น้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

กรณีรายได้ของผู้สมัครต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน ผู้สมัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง

ไม่มีค่าอากรแสตมป์ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือซื้อสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตร Union Pay

คือบริการเปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวนเป็นแบบผ่อนชำระเป็นงวดๆ เมื่อมียอดซื้อสินค้า/บริการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกบริการแบ่งจ่าย สบายใจ โดยเข้าไปที่หน้าหลัก Dolfin Money แล้วเลือกรายการที่ต้องการผ่อนชำระ

– ชำระผ่าน Dolfin Application
(ยอดชำระไม่เกิน 49,999 บาท/ครั้ง) ไม่มีค่าบริการ
– ชำระผ่าน K PLUS Application ไม่มีค่าบริการ
– ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ไม่มีค่าบริการ
– ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ไม่มีค่าบริการ
– ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 15 บาท/ครั้ง
– ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเทสโก้โลตัสทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 10 บาท/ครั้ง
– ชำระผ่านจุดบริการรับชำระบิ๊กซีทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 10 บาท/ครั้ง

– สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ยอดชำระขั้นต่ำ 3.3333% ของยอดหนี้คงค้าง หรือชำระยอดไม่น้อยกว่า 200 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า ต่อรอบบัญชี
– สำหรับผู้มีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป ยอดชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดหนี้คงค้าง หรือชำระยอดไม่น้อยกว่า 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า ต่อรอบบัญชี

เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 – ธันวาคม 2565 ธนาคารเรียกเก็บจำนวนเงินขั้นต่ำ 5% หรือ 3.3333% ต่อรอบบัญชีตามจริงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำ ที่ 500 บาท / 200 บาท

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านช่องทางแอป Dolfin และ K PLUS ได้ทันที กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000 บาทและเพิ่มจำนวนเงินได้ทุก 1,000 บาท เช่น 5,000 /6,000/7,000 เป็นต้น และไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

สามารถกดเงินสดขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100 บาท สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน กดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท

สามารถติดต่อขอเพิ่มวงเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยใช้บัตรประชาชน และเอกสารยืนยันรายได้ตามอาชีพที่ได้ทำการสมัคร Dolfin Money ไว้

1. ซื้อของกับร้านค้าที่รับ Dolfin Wallet
2. Top up วงเงินเข้า Dolfin Wallet

1. เลือกสินค้า/บริการและกดชำระเงิน
2. เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต
3. ใส่หมายเลขบัตร 16 หลัก พร้อมวันบัตรหมดอายุ และ CVV (สามารถดูรายละเอียดบัตรได้จากหน้า Dolfin Money Home หรือ K PLUS)