คูปองส่วนลดจากดอลฟิน วอลเล็ทในกิจกรรม “แปะปุ๊บ ลดปั๊บ”

คูปองส่วนลดจากดอลฟิน วอลเล็ทในกิจกรรม “แปะปุ๊บ ลดปั๊บ”

แคมเปญวันที่ 24 มีนาคม 2564 – 13 เมษายน 2564

คูปองส่วนลด – ลูกค้า Tops หรือ Family Mart ที่เข้าร่วมกิจกรรม “แปะปุ๊บ ลดปั๊บ” รับคูปองส่วนลดเพิ่มสำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเซ็ตคูปองจากโปรโมชั่น “แปะปุ๊บ ลดปั๊บ” ที่ Tops, Central Food Hall หรือ Family Mart เท่านั้น

 • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับเซ็ตคูปองจาก Tops Market, Tops Supermarket หรือ Central Food Hall ลูกค้าจะมีสิทธิ์สแกนรับคูปองส่วนลดดังนี้

  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาแคมเปญ : เลือกรับคูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาท สำหรับใช้ที่ Tops หรือ คูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาท สำหรับใช้ที่ Family Mart

  • สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ : รับคูปองส่วนลด 10% สูงสุด 100 บาท สำหรับใช้ที่ Tops, Central Food Hall หรือ Family Mart

 • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับเซ็ตคูปองจาก FamilyMart หรือ Tops Daily ลูกค้าจะมีสิทธิ์สแกนรับคูปองส่วนลดดังนี้

  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาแคมเปญ : เลือกรับคูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาท สำหรับใช้ที่ Tops หรือ คูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาท สำหรับใช้ที่ Family Mart

  • สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ : รับคูปองส่วนลด 10% สูงสุด 50 บาท สำหรับใช้ที่ Tops, Central Food Hall หรือ Family Mart

 • จำกัด 1 สิทธิ/ลูกค้า/คูปอง ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าใหม่มีสิทธิได้รับคูปองลด 50% เพียง 1 ใบเท่านั้น

 • จำกัดสิทธิ์ 500,000 คน/ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • ลูกค้าสามารถสแกนรับสิทธิ์ได้ในระหว่างระยะเวาลาแคมเปญและจะต้องใช้คูปองภายในวันที่ 20 เม.ย. 64 เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.