ลดสูงสุด 80 บาท เมื่อช็อปที่ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท ตามเงื่อนไข

แจกให้เลย! ส่วนลดสูงสุด 80 บาท เมื่อช็อปที่ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท
แค่กดรับคูปองแล้วสแกนจ่ายด้วย Dolfin Wallet ครบตามเงื่อนไข

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

กดรับคูปองส่วนลด 80 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ Tops Market, Tops Super Store, Central Food Hall และ Tops Personal Shopper เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
กดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่
1 เม.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลด 80 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ Tops Market, Tops Super Store, Central Food Hall และ Tops Personal Shopper เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR PromptPay และ QR บัตรเครดิต) ที่ Tops Market, Tops Super Store, Central Food Hall และ Tops Personal Shopper ขั้นต่ำ 800 บาท/ เซลส์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน,10,000 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสูงสุด 20,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ                                                                                                                                                                                                    

กดรับคูปองส่วนลด 15 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ Tops daily และ Chat&Shop at Tops daily  เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 150 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

กดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลด 15 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ Tops daily และ Chat&Shop at Tops daily เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR PromptPay และ QR บัตรเครดิต) ที่ Tops daily และ Chat&Shop at Tops daily ขั้นต่ำ 150 บาท/ เซลส์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน,10,000 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสูงสุด 20,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

กดรับคูปองส่วนลด 10 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ FamilyMart  เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
กดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่
1 เม.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลด 10 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ FamilyMart เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR PromptPay และ QR บัตรเครดิต) ที่ FamilyMart ขั้นต่ำ 100 บาท/ เซลส์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน,10,000 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสูงสุด 20,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

เงื่อนไขสำหรับโปรคะแนน The 1 x 2

https://www.dolfinthailand.com/grocery/