ช้อปปุ๊บ รับปั๊บ รับคูปองสุดฟิน ทุกสัปดาห์! ที่ Tops หรือ Central Food Hall

ช้อปปุ๊บ รับปั๊บ 

รับคูปองสุดฟิน เมื่อช้อปผ่าน Dolfin Wallet

ที่ Tops Market, Tops Super Store หรือ Central Food Hall

แคมเปญระหว่างวันที่ 12-13 | 19-20 มิ.ย. 64

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. โปรโมชั่นรับบัตรของขวัญจากท็อปส์ โปรดสอบถามเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพื่มเติมที่พนักงานขายที่สาขาท็อปส์ที่ใช้บริการ

2. โปรโมชั่นรับ e-Voucher (คูปองแทนเงินสด) จากดอลฟิน วอลเล็ท

– ใช้จ่ายตั้งแต่ 800 – 1,499 บาท/เซลส์สลิป รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท และใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท/เซลส์สลิป ขึ้นไปรับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

– จะต้องเป็นการใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทที่ Tops Market, Tops Super Store หรือ Central Food Hall เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับเพียง 1 คูปองจากการใช้จ่าย 1 เซลส์สลิป

– ลูกค้าจะใช้คูปองแทนเงินสดได้เมื่อชำระค่าสินค้าที่ Tops Market, Tops Super Store หรือ Central Food Hall ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำเท่ากับมูลค่าของคูปอง

– สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

– จำกัด 1 สิทธิ์/คน/สัปดาห์ และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 1,800 สิทธิ์/สัปดาห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคูปองใดคูปองหนึ่งตามแคมเปญนี้ไปแล้วลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับคูปองตามแคมเปญนี้ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

– ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคูปองโปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

– ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.