ซานต้าฟิน ใจปั้ม แจกคูปองส่วนลด 50%* สำหรับใช้ที่ Tops รับได้ทุกวันตลอด X’ Mas ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2563

ซานต้าฟิน ใจปั้ม

แจกคูปองส่วนลด 50%* สำหรับใช้ที่ Tops

รับได้ทุกวันตลอด X’ Mas

ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • กดรับคูปองส่วนลด 50% (สูงสุด 30 บาท) เพื่อใช้จ่ายที่ Tops หรือ Central Food Hall ทุกสาขาที่ร่วมรายการ โดยการชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

  • ลูกค้าสามารถกดรับคูปองได้ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2563 และจะต้องใช้คูปองภายในวันที่กดรับสิทธิ์

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และสูงสุด 15,000 สิทธิ์/วัน

เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.