12.12 นี้ ช็อป Tops Online จ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท รับส่วนลดไปเลยแค่กรอกโค้ด

12.12 นี้ ช็อป Tops Online จ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

รับส่วนลดฟินๆ แค่กรอกโค้ด DF1212

รับสิทธิ์ได้ในวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

 

สแกนเก็บคูปองเลย!

12.12 นี้ ช็อป Tops Online จ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

รับส่วนลดฟินๆ แค่กรอกโค้ด DF1212

รับสิทธิ์ได้ในวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

 

คลิกเก็บคูปองเลย!

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • กรอกโค้ดส่วนลด DF1212 เพื่อใช้เป็นส่วนลด 150 บาท เมื่อช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไปสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ Tops Online และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

 • ยอดซื้อ 1,800 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/ตลอดรายการ, รวม 500 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.