💥 จ่าย 1 บาท รับคูปองส่วนลดสูงสุด 300 บาท

ยกขบวนคูปองส่วนลด Tops Online หลายมูลค่า

มาให้เลือกซื้อ ในราคาคูปองละ 1 บาท

💥คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

💥คูปองส่วนลด 300 บาท สำหรับยอดซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

 

ระยะเวลาแคมเปญ 15 สิงหาคม 2564 - 15 กันยายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท

ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 100 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท ในราคา 1 บาท

 • ลูกค้าดอลฟิน ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 100 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ในราคา 1 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทและใช้คูปองส่วนลดผ่าน Tops Online เว็บไซต์และ แอปพลิเคชันเท่านั้น

 • ซื้อคูปองได้ในวันที่ 15 ส.ค. 64 (ตั้งแต่ 10:00 น.) – 15 ก.ย. 64 เท่านั้น

 • จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online สามารถใช้ได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • ยอดซื้อ1,000 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางค์

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

 1. การซื้อคูปองส่วนลด Tops Online

  • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองนี้ ได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบคูปองให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อคูปองโค้ดส่วนลด Tops Online ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับคูปอง ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online

  • กดใช้คูปองที่แอปดอลฟิน จากนั้นกดที่บาร์โค้ด เพื่อนำหมายเลขไปกรอกบนเว็บ Tops Online หรือแอป Tops Online

  • คูปองเมื่อกดใช้แล้ว จะมีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • การใช้โค้ดส่วนลด Tops Online เป็นไปตามเงื่อนไขของ Tops Online

  • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ขายคูปองเท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้โค้ด ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Tops Online ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • การขายคูปองนี้ ทำเพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกคูปองที่ลูกค้าซื้อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

2. ส่วนลด 300 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท

ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 300 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท ในราคา 1 บาท

 • ลูกค้าดอลฟิน ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 300 บาท สำหรับชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลส์สลิป ในราคา 1 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทและใช้คูปองส่วนลดผ่าน Tops Online เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เท่านั้น

 • ซื้อคูปองได้ในวันที่ 15 ส.ค. 64 (ตั้งแต่ 10:00 น.) – 15 ก.ย. 64 เท่านั้น

 • จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online สามารถใช้ได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • ยอดซื้อ3,000 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางค์

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 300 บาท 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

 1. การซื้อคูปองส่วนลด Tops Online

  • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองนี้ ได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบคูปองให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อคูปองโค้ดส่วนลด Tops Online ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับคูปอง ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online

  • กดใช้คูปองที่แอปดอลฟิน จากนั้นกดที่บาร์โค้ด เพื่อนำหมายเลขไปกรอกบนเว็บ Tops Online หรือแอป Tops Online

  • คูปองเมื่อกดใช้แล้ว จะมีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • การใช้โค้ดส่วนลด Tops Online เป็นไปตามเงื่อนไขของ Tops Online

  • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ขายคูปองเท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้โค้ด ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Tops Online ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • การขายคูปองนี้ ทำเพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกคูปองที่ลูกค้าซื้อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.