รับคูปองส่วนลด Tops Online 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

ช้อปท็อปส์ ออนไลน์ จ่ายด้วยดอลฟิน

กดรับคูปองส่วนลดจุก ๆ 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 64 – 31 กรกฎาคม 64

ช้อปท็อปส์ ออนไลน์ จ่ายด้วยดอลฟิน

กดรับคูปองส่วนลดจุก ๆ 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 64 – 31 กรกฎาคม 64

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

• คูปองแทนเงินสด 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดสำหรับแอป Tops Online เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลสสลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

• ใช้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Tops Online เท่านั้น

• จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

• จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน รวมสูงสุด 3,000 สิทธิ์/เดือน

• คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วัน หลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

• โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อที่ร้านค้า หรือช่องอื่นได้

• ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

• เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

• หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.