สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 30 บาท

open

Facebook Activity – TOPs Lucky Box

เปิดโชว์กันมั้ย เรามีตุ๊กตาโลมา มาแจกให้ฟรี

แค่แชร์รูปหน้าจอตอนเปิด FIN BOX

พร้อมเหตุผลที่ใช้แอปดอลฟิน ใครตอบถูกใจ ได้รางวัลไปเล๊ยย!

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขการร่วมแคมเปญ

  • ลูกค้าดอลฟินเข้าร่วมแคมเปญ FIN BOX และถ่ายรูปหน้าจอเมื่อเปิดกล่อง FIN BOX ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยโพสต์รูปหน้าจอดังกล่าว พร้อมเหตุผลที่เลือกใช้แอปดอลฟิน ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Page ของดอลฟิน ภายในวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

  • รูปหน้าจอตอนเปิด FIN BOX ต้องเป็นรูปที่ทำการเปิดกล่อง ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น โดยให้เห็นมูลค่ารางวัลในกล่อง และวันที่ทำธุรกรรม

  • บริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่ได้โพสต์รูปตามเงื่อนไข และบอกเหตุผลที่ถูกใจ 50 คน เพื่อให้รางวัลเป็นตุ๊กตาโลมา 1 รางวัลต่อคน

  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ทาง Facebook Page ของดอลฟิน ผู้โชคดีต้องติดต่อดอลฟินกลับทางข้อความใน Facebook Page ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (เวลา 59 น.) เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และแจ้งที่อยู่เพื่อการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถรับรางวัลได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  • บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ผู้โชคดี ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2564

  • รางวัลนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

  • เงื่อนไขในการรับรางวัล เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.