สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Facebook Activity – TOPs Lucky Box

Facebook Activity – TOPs Lucky Box

แคมเปญระยะเวลา 12 – 18 กันยายน 2563

เงื่อนไขการร่วมแคมเปญ

ลูกค้าดอลฟินที่ใช้จ่ายที่ TOPs ทุกสาขา และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2563 สามารถร่วมสนุกเพื่อรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้จ่ายที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะคิโยชิ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 • ลูกค้าดอลฟินที่มียอดใช้จ่ายด้วยดอลฟินวอลเล็ทที่ TOPs ต่อเซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2563 สูงดสุด 100 ท่านแรกจะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท ข้างต้น

 • ร่วมแคมเปญ โดยเมื่อลูกค้าดอลฟินใช้จ่ายด้วยดอลฟินวอลเล็ทที่ TOPs ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2563 และกดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป หลังจากการชำระเงิน ให้ลูกค้าแคปเจอร์ภาพหน้าจอมือถือ ของลูกค้า ที่เป็นสลิปการใช้จ่ายที่ TOPs พร้อมยอดการใช้จ่าย และมีการทำกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดแล้ว

 • ส่งรูปภาพดังกล่าว โดยโพสต์เป็นคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรมใน Dolfin Facebook page ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2563

 • บริษัทฯ จะทำการเลือกลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขข้างต้นและมียอดการใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคูปองแทนเงินสดภายใน 7 วันหลังจากวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ Dolfin Facebook page

 • ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคูปองแทนเงินสด บริษัทฯ จะส่งคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท ไปยังบัญชีดอลฟินของท่าน

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/คูปอง และสูงสุด 100 สิทธิ์

 • คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายในวัน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสิทธิ์

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกของรางวัลหรือสิทธิพิเศษใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักมูลค่าที่มีการคืนเงินดังกล่าว ออกจากยอดการใช้จ่ายในการคัดเลือดผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับแคมเปญนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับแคมเปญนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.