รับคูปองส่วนลดทันที 50 บาทเมื่อชำระเงินที่ Tops หรือ Central Food Hall ผ่านดอลฟิน

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่

Tops หรือ Central Food Hall

สแกนที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ไม่เคยทำรายการที่ท็อปส์หรือเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ก่อนวันที่ 9 พ.ค. 64

 • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้ดอลฟิน วอลเล็ทและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดก่อนวันที่ 9 พ.ค. 64 เท่านั้น

 • คูปองส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 200 บาท /เซลส์สลิป ที่ Tops หรือ Central Food Hall เท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสูงสุด 12,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 15 วันหลังได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

สำหรับลูกค้าใหม่ (ที่สมัครและยืนยันตัวตนแอปดอลฟินวอลเล็ท ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 64 – 6 มิ.ย. 64)

รับคูปองแทนเงินสด 50 บ.

 • ลูกค้าใหม่รับคูปองส่วนลดทันที 50 บาทเมื่อชำระเงินที่ Tops หรือ Central Food Hall ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำ 200 บาท/เซลส์สลิป ภายในวันที่ 17 พ.ค. 64 – 6 มิ.ย. 64 เท่านั้น

 • จำกัดเฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้ดอลฟิน วอลเล็ทและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 9 พ.ค. – 6 มิ.ย. 64

 • คูปองส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ ใช้สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 200 บาท /เซลส์สลิป ที่ Tops หรือ Central Food Hall เท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสูงสุด 12,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 15 วันหลังได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

พิเศษรับเพิ่มคูปองแทนเงินสดรวม 50 บ.

 • เฉพาะลูกค้าที่สมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 5 เม.ย. 64 – 30 พ.ค. 64 ลูกค้าจะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 25 บาท จำนวน 2 ใบ รวมมูลค่า 50 บาท เมื่อทำรายการซื้อสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ทครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป ภายใน 7 วันนับจากวันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ ***************

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 25 บาท ใช้ได้เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการตั้งแต่ 80 บาท/เซลส์สลิป โดยจะต้องใช้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ ทั้งนี้ สามารถใช้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ แต่ใช้คูปองได้เพียง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • โปรดใช้คูปองส่วนลดและ/หรือดอลฟินโบนัสประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.