รับเซอร์ไพรซ์ส่วนลดได้ทุกวัน! เมื่อช้อปสินค้าที่ Tops และ Central Food Hall เพียง 100 บ. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564

รับเซอร์ไพรซ์ส่วนลดได้ทุกวัน!

เมื่อช้อปสินค้าที่ Tops และ Central Food Hall เพียง 100 บ.

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ลูกค้าที่ใช้จ่ายที่ Tops หรือ Central Food Hall ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท/ เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด เว้นแต่ กรณีคูปองส่วนลดหรือส่วนลดอื่นจากดอลฟิน วอลเล็ท ให้ใช้มูลค่าก่อนหักส่วนลดดังกล่าว) ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564 รับส่วนลดทันที มูลค่า 5 – 100 บาท เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายครั้งนั้น

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน

เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.