สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

คูปองแลกซื้อสินค้า Tops งานสารทจีน

คูปองแลกซื้อสินค้า Tops งานสารทจีน

แคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อส้มแมนดารินออสเตรเลีย ในราคาพิเศษ 119 บาท/กก. (ราคาปกติ 129 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อส้มแมนดารินออสเตรเลีย ในราคาพิเศษ 119 บาท/กก. (ราคาปกติ 129 บาท) ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อกล้วยหอมพิเศษ ในราคาพิเศษ 159 บาท/หวี (ราคาปกติ 169 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อกล้วยหอมพิเศษ ในราคาพิเศษ 159 บาท/หวี (ราคาปกติ 169 บาท)ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อแก้วมังกรเวียดนามในราคาพิเศษ 69 บาท/กก. (ราคาปกติ 90 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อแก้วมังกรเวียดนามในราคาพิเศษ 69 บาท/กก. (ราคาปกติ 90 บาท) ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อแอปเปิ้ลแอมโบรเชียในราคาพิเศษ 119 บาท/แพค 6 ผล (ราคาปกติ 169 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อแอปเปิ้ลแอมโบรเชียในราคาพิเศษ 119 บาท/แพค 6 ผล (ราคาปกติ 169 บาท)ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อมายช้อยส์มะพร้าวอ่อนในราคาพิเศษ 39 บาท/ลูก (ราคาปกติ 49 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อมายช้อยส์มะพร้าวอ่อนในราคาพิเศษ 39 บาท/ลูก (ราคาปกติ 49 บาท) ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อชุดซาแซประหยัดในราคาพิเศษ 319 บาท/ลูก (ราคาปกติ 349 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อชุดซาแซประหยัดในราคาพิเศษ 319 บาท/ลูก (ราคาปกติ 349 บาท) ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 1. คูปองเพื่อแลกซื้อชุดโหงวแชในราคาพิเศษ 899 บาท/ลูก (ราคาปกติ 979 บาท)

 • กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อชุดโหงวแชในราคาพิเศษ 899 บาท/ลูก (ราคาปกติ 979 บาท) ที่ท็อปส์เฉพาะสาขาที่มีสินค้าจำหน่ายเท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแลกซื้อสามารถกดรับได้ภายในระยะเวลาแคมเปญวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/แคมเปญ และจำกัดสูงุสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

เงื่อนไขทั่วไป

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.