สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

เปิดกล่องรับเซอร์ไพรส์! ใครมือดีรับทันที ส่วนลดสูงสุด 200 บาท พิเศษ! เฉพาะพนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

เปิดกล่องรับเซอร์ไพรส์! ใครมือดีรับทันที ส่วนลดสูงสุด 200 บาท

พิเศษ! เฉพาะพนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัล รับเพิ่มทันที คะแนน The 1 20 คะแนน

แคมเปญระหว่างวันที่ 5 ก.ย. – 30 ก.ย. 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยดอลฟิน วอลเล็ทตั้งแต่ 200 บาท/เซลส์สลิป ที่ท็อปส์, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, มัทซึโมโต คิโยชิ หรือ แฟมมิลี่มาร์ท ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป โดยในการการกด กล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองส่วนลดประกอบไปด้วยมูลค่าดังต่อไปนี้

o คูปองส่วนลด 10 บาท หรือ

o คูปองส่วนลด 20 บาท หรือ

o คูปองส่วนลด 50 บาท หรือ

o คูปองส่วนลด 200 บาท

คูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ โดยคูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าที่อปส์, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, มัทซึโมโต คิโยชิ หรือ แฟมมิลี่มาร์ท โดยสินค้าจะต้องมีมูลค่าหลังหักส่วนลดเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของคูปอง

ลูกค้าจะต้องใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/วัน/คน

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นสมาชิกเดอะวัน เท่านั้น! รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 20 คะแนน

จำกัดการได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 1 สิทธิ์/ผู้ใช้

ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 20 คะแนน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ทก่อนการทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันภายใน 1 วันทำการหลังจากดำเนินการผูกสมาชิกเดอะวันเข้ากับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น

สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนคะแนนเดอะวันพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการที่ถูกยกเลิก

บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.