ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส ใช้ดอลฟิน วอลเล็ทจ่ายที่ท็อปส์ รับ e-Voucher สูงสุด 50 บาท

Tops 25th Anniversary x Dolfin 

รับ e-Voucher สูงสุด 50 บาท 

ที่ Tops | Central Food Hall | Family Mart 

ระหว่างวันที่ กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564

Tops 25th Anniversary x Dolfin 

รับ e-Voucher สูงสุด 50 บาท 

ที่ Tops | Central Food Hall | Family Mart 

ระหว่างวันที่ กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สิทธิพิเศษที่ Tops Market | Tops Super Store | Central Food Hall

เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 800 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) รับทันที คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ส่วนลด 50 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าขั้นต่ำ 50 บาท ในคราวถัดไป

 

เงื่อนไข

 • เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 800 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ภายในระยะเวลาแคมเปญรับทันที คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ส่วนลด 50 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าในคราวถัดไปที่ Tops Market | Tops Super Store | Central Food Hall

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป และสำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป และต้องชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน จำกัดรวมสูงสุด 16,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

สิทธิพิเศษที่ Tops Daily | FamilyMart

 

เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 200 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) รับทันที คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ส่วนลด 20 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าขั้นต่ำ 20 บาท ในคราวถัดไป

 

เงื่อนไข

 • เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 200 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ภายในระยะเวลาแคมเปญรับทันที คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ส่วนลด 20 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าในคราวถัดไปที่ Tops Daily | Family Mart

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป และสำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 20 บาทขึ้นไป และต้องชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดรวมสูงสุด 6,000 สิทธิ์/สัปดาห์

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ในกรณีที่สิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิ์พิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าในคราวเดียว ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าเดลิเวอรี่ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิ์พิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์พิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.