Tops Golden Coupon

Tops Golden Coupon

Exclusive for Tops customer

แคมเปญระหว่างวันที่ 6-31 ส.ค. 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้ Dolfin โดยการสแกน QR Code ที่สื่อของ Dolfin ที่ติดตั้งบริเวณสาขาและสื่อออนไลน์ของ ท็อปส์และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ เพื่อติดตั้งแอป Dolfin และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 6-31 ส.ค. 63 จะได้รับคูปองส่วนลดสินค้าท็อปส์รวม 200 บาทจำกัด

 • คูปองส่วนลดประกอบไปด้วยคูปอง 4 ใบดังต่อไปนี้

  • คูปองส่วนลด 40 บาท เมื่อซื้อครบ 300 บาท/เซลส์สลิป (ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์คูปองเองที่แอป Dolfin และคูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์ คูปองนี้จำกัดรวมสูงสุด 15,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

  • คูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อครบ 120 บาท/เซลส์สลิป (ลูกค้าจะได้รับภายใน 1 วันหลังสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว และคูปองมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ)

  • คูปองส่วนลด 55 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท/เซลส์สลิป(ลูกค้าจะได้รับภายใน 1 วันหลังสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว และคูปองมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ)

  • คูปองส่วนลด 95 บาท เมื่อซื้อครบ 800 บาท/เซลส์สลิป (ลูกค้าจะได้รับภายใน 1 วันหลังสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว และคูปองมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ Top supermarket/Tops market/Central Food Hall

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับคูปองส่วนลดภายใน 1 วันหลังสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จ บริษัทจะดำเนินการส่งคูปองไปยัง Dolfin Wallet ของลูกค้าโดยเร็วที่สุด (ไม่เกิน 3 วันทำการ)

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ