โค้งสุดท้าย! สมาชิก The 1 สมัคร Dolfin Wallet ปั๊บ รับฟรี! เงินติดกระเป๋า 50 บาท และรับคูปองส่วนลด 50 บาท

 

คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น
ต่อที่ 1 รับฟรี! เงินติดกระเป๋า 50 บาท
o เงินติดกระเป๋า 50 บาทจะโอนเข้าใน Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตนสำเร็จผ่าน Dolfin Wallet Application ในช่วงเวลาโปรโมชั่น
o จำกัด 1 สิทธิ์/ Dolfin Wallet ที่เปิดใช้บริการระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562
o เงินติดกระเป๋าจะหมดอายุภายในวันที่ 10 ก.ย. 2562

**ต่อที่ 2 คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ที่ Tops Supermarket จากชุดคูปอง Welcome Pack
o ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็ก, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area at Central Food Hall และร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชุดคูปอง Welcome Pack เฉพาะผู้สมัครใช้งานใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและกดรับสิทธิ์ชุดคูปอง Welcome Pack ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับคูปองที่อยู่ในแอป Dolfin Wallet เท่านั้น
o ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
o ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น (ยกเว้นท้อปส์ ออนไลน์)
o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์คูปองที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ The 1 Point ที่ได้จากการทำรายการที่ยกเลิกออกจากบัญชี The 1 ของสมาชิก
o การใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม The 1 Point เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชั่นต่อที่ 1 และต่อที่ 2
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
o บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
o สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม