สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ช้อปปุ๊บ รับปั๊บ จ่ายด้วยแอป Dolfin Wallet ที่ Tops รับโบนัสเงินคืนเพิ่มรวมสูงสุด 300 บาท

ช้อปปุ๊บ รับปั๊บ

จ่ายด้วยแอป Dolfin Wallet ที่ Tops

รับโบนัสเงินคืนเพิ่มรวมสูงสุด 300 บาท

ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 2563

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

ช้อปที่ Tops Supermarket, Tops Market หรือ Central Food Hall ทุกสาขา

 • รับโบนัสเงินคืน

  • 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 800 บาท – 1,499 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว) หรือ

  • 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาท โดยมูลค่า 1,500 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว)

 • สามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อซื้อสินค้าตามมูลค่าที่ระบุข้างต้น และชำระเงินด้วย Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 30 มิ.ย. 2563 ที่ Tops Supermarket, Tops Market หรือ Central Food Hall ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 • โบนัสเงินคืนจะถูกส่งเข้ากระเป๋า Dolfin Wallet ทันทีหลังชำระเงินสำเสร็จ โดยเงินโบนัสที่ได้รับสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน สูงสุด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

 

ช้อปที่ Tops Daily

 • รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป โดยมูลค่า 500 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว)

 • สามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อซื้อสินค้าตามมูลค่าที่ระบุข้างต้น และชำระเงินด้วย Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 30 มิ.ย. 2563 ที่ Tops Daily ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 • โบนัสเงินคืนจะถูกส่งเข้ากระเป๋า Dolfin Wallet ทันทีหลังชำระเงินสำเสร็จ โดยเงินโบนัสที่ได้รับสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน สูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • ในกรณีที่ได้รับเงินโบนัสคืนแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • หากลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิ์เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิ์พิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการที่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.