สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Tops Daily Coupon แคมเปญระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63

Tops _ Daily Coupon

แคมเปญระหว่างวันที่ 14 .. 63 20 ธ.ค. 63

คูปองส่วนลด – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท กดรับคูปองส่วนลดมูลค่า 5 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall เมื่อชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท สามารถกดรับคูปองส่วนลดมูลค่า 5 บาท ได้ทุกวันระหว่างระยะเวลาแคมเปญ วันละ  1 สิทธิ์

 • คูปองส่วนลด 5 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall เมื่อชำระเงินผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 50 บาท/เซลส์สลิป

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์ /แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายในเดียวกับวันที่กดรับคูปอง และเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.