สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

รับโบนัสคืน 40 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท ที่ Tops

พิเศษเฉพาะลูกค้า Tops ใน Line “Tops Thailand”

รับโบนัสเงินคืน 40 บาท เมื่อจ่ายผานแอป Dolfin Wallet

ตั้งแต่ 1000 บาท / เซลล์สลิป

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– รับเงินคืน 40 บาททันที เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ หรือท็อปส์ทุกสาขา ผ่านแอป Dolfin Wallet ตั้งแต่ 1,000 บาท / เซลล์สลิป
– มูลค่า 1,000 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว
– จำกัด 1 สิทธิ / ต่อท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (สูงสุด 5,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
– เงินคืน 40 บาทจะคืนเข้าบัญชี Dolfin Wallet ในส่วนของ Dolfin Bonus และสามารถใช้จ่ายได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเงินเข้า Dolfin Bonus
– ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งต่วันที่ 9 มี.ค. 63 -12 มี.ค. 63                                                                                                                                                                                  -Dolfin Bonus สามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ Dolfin Bonus ไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้                                                                                                                                                    – -สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
– ในกรณีที่ได้รับเงินคืนแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิภายในระยะเวลาตามที่กำหนด หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– เงื่อนไขในการรับสิทธิเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด