Tinder Valentine Promotion discount 50% วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2564

Tinder Valentine Promotion discount 50%

แคมเปญระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ารับส่วนลด 50% เมื่อเติมเงิน Tinder ที่ Codashop แล้วชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ทในช่วงระยะเวลาแคมเปญ โดยมีรายละเอียดแพ็คเกจดังนี้

แพ็คเกจ

ราคาปกติ (บาท)

ราคาโปรโมชั่น (บาท)

Tinder Gold 1 Month

264

132

Tinder Gold 6 Months

990

495

Tinder Gold 12 Months

1485

742.5

Tinder Plus 1 Week

55

27.5

Tinder Plus 1 Month

165

82.5

Tinder Plus 6 Months

660

330

Tinder Plus 12 Months

990

495

 • ลูกค้าจะต้องทำการซื้อแพ็คเกจ Tinder โดยเติมเงินตรงเข้าบัญชีที่เว็บไซต์ Codashop เท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะสามารถได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ได้

 • หากลูกค้ามีการใช้งานแพ็คเกจ Tinder ใดๆ อยู่ก่อนจะยังไม่สามารถใช้งานแพ็คเกจตามโปรโมชั่นนี้ได้ทันที โดยจะต้องรอให้แพ็คเกจที่ใช้อยู่หมดอายุก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานแพ็คเกจที่ลูกค้าซื้อใหม่ในโปรโมชั่นนี้ได้ ทั้งนี้ ระบบของ Tinder จะทำการต่ออายุแพ็จเกจโดยอัตโนมัติ

 • เพื่อประโยชน์ของลูกค้ากรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี Tinder โดยรูปแบบในการกรอกเบอร์โทรศัพท์จะเป็น +66 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าผูกกับบัญชี Tinder และกรุณากรอกอีเมลล์ทุกครั้งที่ทำรายการเพื่อรับใบเสร็จเพื่อให้ทางศูนย์บริการลูกค้า Codashop สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ m.me/Codashop.TH


เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.