รู้เท่าทันกฎหมายกับแอปดอลฟิน

การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้งาน โดยรู้ หรือควรรู้ ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มาตรา 129 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้งาน โดยรู้ หรือควรรู้ ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มาตรา 129 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ