เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนชาต

รายละเอียดโปรโมชั่น

รับเงินคืนเข้าแอป Dolfin Wallet ทันที 50 บาท เพียงผูกบัตรเครดิตธนชาต และใช้จ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet

 • รับเงินคืนเข้าแอป Dolfin Wallet จำนวน 50 บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 • จำกัดลูกค้า 1 ท่าน รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ลูกค้า”) ที่มียอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ธนชาต ผ่านแอป Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 300 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเงินคืน 50 บาท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 • บริษัทฯ จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 50 บาท/ ครั้ง และจำกัด 1 สิทธิ/ Dolfin Wallet ID ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • เฉพาะลูกค้า 600 ท่านแรกที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตธนชาต ผ่าน Dolfin Wallet เป็นครั้งแรก ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน เป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • ลูกค้าที่ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin โทร. 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 00 น. ถึง 22.00 น.