สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ประหยัดสูงสุด 100 บาทเมื่อจ่ายด้วยดอลฟิน ที่ TG Fone ทุกสาขา

จ่ายด้วยดอลฟิน ที่ TG Fone ทุกสาขา

ประหยัดสูงสุด 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

รายละเอียดต่อที่ 1:  รับ 50 บาท เมื่อสมัครดอลฟินสำเร็จ

 • ลูกค้าสมัครใหม่ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 พ.ค. 2563 รับดอลฟินโบนัส 50 บาททันที โปรดศึกษาเงื่อนไขของดอลฟินโบนัส เพิ่มเติมได้ที่ https://dolfinthailand.com/finfree50thb/

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน สูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 • เงินดอลฟินโบนัส 50 บาทสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet

 • โดยเงินโบนัส 50 บาทสามารถใช้ได้ภาย 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับดอลฟินโบนัส

 • เงินดอลฟินโบนัส 50 บาท จะถูกส่งเข้าในแอป Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 พ.ค. 2563 เท่านั้น

รายละเอียดต่อที่ 2:  รับเงินคืน 5% สูงสุด 50 บาท/ครั้ง

 • เมื่อลูกค้าใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชั่น Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับโบนัสเงินคืน 5% ของยอดใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ในรูปแบบของดอลฟินโบนัส โปรดศึกษาเงื่อนไขของดอลฟินโบนัส เพิ่มเติมได้ที่ https://dolfinthailand.com/finfree50thb/

 • ลูกค้าจะได้รับโบนัสเงินคืนครั้งละไม่เกิน 50 บาท/ครั้ง จำกัด 1 ท่าน 4 ครั้ง/เดือน รวมไม่เกิน 12 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 600 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63

 • ลูกค้าสามารถใช้ Dolfin Bonus ได้ภายในไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ

 • โบนัสเงินคืนไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับเงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เงื่อนไขทั่วไป

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้เงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคืนที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม