สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 30 บาท

open

ลูกค้า The 1 ฟินกับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

สมาชิก-The-1-รับฟิน-100-บาท_Banner-1240x420px

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับทันที 50 บาท เมื่อสมัครใช้งานสำเร็จ

รับคืน 50% เมื่อผูก The 1 และใช้จ่ายครบ 100 บาท/ เซลล์สลิป* สำหรับร้านค้าที่รับชำระ Dolfin Wallet (*รับคูปองแทนเงินสดคืนสูงสุดไม่เกิน 50 บาทตลอดรายการ)

เมื่อลงทะเบียนใช้งาน Dolfin Wallet สำเร็จ และใช้งานตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 6 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • รับ 50 บาท ในรูปแบบคูปองแทนเงินสด 40 บาท และเงินเข้าบัญชี wallet 10 บาท ทันทีเมื่อสมัครใช้งานสำเร็จ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563

 • รับคูปองแทนเงินสดคืน 50% เมื่อผูก The 1 และใช้จ่ายครบ 100 บาท/ เซลล์สลิป* สำหรับร้านค้าที่รับชำระ Dolfin Wallet (*รับคูปองแทนเงินสดคืนสูงสุดไม่เกิน 50 บาทตลอดรายการ)

ลูกค้าจะได้รับผ่านเมนู My Coupon บนแอป Dolfin ไม่เกิน 7 วัน หลังจากผูกบัญชีสมาชิก The1 บนแอป และทำรายการใช้จ่ายผ่านแอปครบ 100 บาทต่อเซลส์สลิป ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการแล้ว

 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุด 100 บาท ต้องเป็นสมาชิก The1 มาก่อนวันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 59 น. และต้องเป็นสมาชก The 1 ที่สมัครดอลฟินใหม่เท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสด 40 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 40 บาท/เซลล์สลิปด้วยแอป Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้งนี้คูปองมีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง

 • คูปองแทนเงินสด 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 50 บาท /เซลล์สลิปด้วย แอป Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้งนี้คูปองมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง

 • จำกัดสูงสุดหนึ่งคูปองต่อรายการเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ทุกวัน เวลา 10.00 -22.00 น.