Flash Deal ซื้อ Swensen’s E-gift Voucher มูลค่า 100 บาท เพียง 19 บาท

Flash Deal ซื้อ Swensen’s E-gift Voucher มูลค่า 100 บาท เพียง 19 บาท

จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (1,000สิทธิ์/วัน)  จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า E-gift Voucher ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

ระยะเวลาในการซื้อ 29 – 30 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคูปองจะหมด

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ