Flash Deal ซื้อ Swensen’s E-gift Voucher มูลค่า 100 บาท เพียง 50 บาท

Flash Deal ซื้อ Swensen’s E-gift Voucher มูลค่า 100 บาท เพียง 50 บาท

จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (1,000สิทธิ์/วัน) และ จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า E-gift Voucher ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

ระยะเวลาในการซื้อ 26 - 27 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคูปองจะหมด

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้