Swensen’s Facebook Activity

Tag คนน่ารักแล้วไปกินติมกัน

เพียง Share และ Tag คนที่คุณอยากชวนไปกินติมด้วย พร้อมบอกเหตุผลที่อยากชวนเพื่อนคนนี้ไปทานไอศกรีม

กิจกรรม ระกว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าดอลฟินเข้าร่วมกิจกรรม Share และ Tag ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2564 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดย Share โพสกิจกรรม และ Tag คนที่คุณอยากชวนไปกินไอติมด้วย พร้อมบอกเหตุผลที่อยากชวนเพื่อนคนนี้ไอทานไอศกรีม

 • ร่วมสนุกได้ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2564

 • บริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่ร่วมสนุกตามเงื่อนไข และบอกเหตุผลที่ถูกใจ 50 คน เพื่อให้รางวัลเป็นคูปองแลกซื้อไอศกรีม Swensen’s 1 scoop ในราคา 29 บาท (จากปกติ 65 บาท) โดย 1 รางวัล จะได้คูปองแลกซื้อสองใบ (คนที่ร่วมสนุกได้ 1 ใบ และ คนที่ถูก Tag ได้อีก 1 ใบ)

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ทาง Facebook Page ของ Dolfin Thailand เวลา 15.00 น. และผู้โชคดีต้องติดต่อกลับทีมงานดอลฟินทางข้อความใน Facebook Page ภายในวันที่ 24  มีนาคม 2564 (เวลา 23.59 น.) เพื่อยืนยันการรับของรางวัล โดยแจ้งที่ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครแอปดอลฟิน ของคนที่ร่วมสนุกได้และ คนที่ถูก สำหรับการจัดส่งคูปองแลกซื้อ

 • หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถรับรางวัลได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ผู้โชคดี ทางแอปดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 • รางวัลนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับรางวัล เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.