สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

อิ่มฟินที่ 3 ร้านดังในเครือ Sukishi

Slider
Slider

โปรโมชั่นสุดฟินที่ร้านอาหารในเครือซูกิชิ


ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2563

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและโปรโมชั่นสำหรับร้าน Sukishi Buffet

– เฉพาะลูกค้าที่รับประทานอาหารในร้าน Sukishi Buffet และจ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถกดรับคูปองเงินสดสำหรับใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2563

– ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับคูปองแทนเงินสดได้เดือนละ 1 ครั้ง และจำกัดจำนวนการกดรับคูปองแทนเงินสดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 สิทธิ์/เดือน

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/ โต๊ะ ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับเงินและคูปองส่วนลดดังกล่าว เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์  ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระเวลาดังกล่าว  ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -22.00 น.

 

 

เงื่อนไขและโปรโมชั่นสำหรับร้าน Sukishi Charcoal

– เฉพาะลูกค้าที่รับประทานอาหารในร้าน Sukishi Charcoal และจ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet สามารถกดรับคูปองเพื่อแลกรับ “ยำปูอัด” มูลค่า 130 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63

– ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับคูปองได้เดือนละ 1 ครั้ง และจำกัดจำนวนการกดรับคูปองรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 สิทธิ์/เดือน

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/โต๊ะ ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับคูปองดังกล่าว เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

– คูปอง มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์  ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -22.00 น.

 

เงื่อนไขและโปรโมชั่นสำหรับร้าน Seoul Grill

– เฉพาะลูกค้าที่รับประทานอาหารในร้าน Seoul Grill และจ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถกดรับคูปองเงินสดสำหรับใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2563

– ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับคูปองแทนเงินสดได้เดือนละ 1 ครั้ง และจำกัดจำนวนการกดรับคูปองแทนเงินสดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 สิทธิ์/เดือน

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/ โต๊ะ ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับเงินและคูปองส่วนลดดังกล่าว เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์  ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระเวลาดังกล่าว  ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -22.00 น.