สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 30 บาท

open

รับฟรีโบนัสเงินคืนมูลค่า 50บาท เมื่อเติมเงิน ด้วย SCB EASY

24_Dolfin_SCB-EASY_Web_1240x420px_V0
24_Dolfin_SCB-EASY_Web_1080x1080px_V0

เงื่อนไขและโปรโมชั่น

- เฉพาะลูกค้าที่เติมเงินเข้า Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 100 บาท ผ่าน SCB EASY ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 63 – 11 ก.พ. 63 เท่านั้น

- จำกัดสิทธิการรับโบนัสเงินคืนสูงสุด 50 บาท /บัญชีผู้ใช้ Dolfin Wallet ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

- จำกัด 1,000 สิทธิ หรือ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

- โบนัสเงินคืนจะเข้าในบัญชีผู้ใช้ภายหลังจากระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุด หรือระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 21 ก.พ. 63 ทั้งนี้โบนัสเงินคืนมีอายุการใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ

- โบนัสเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

-โบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ โบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

- เงื่อนไขในการรับโบนัสเงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.