เติมเงิน e-wallet เท่าไหร่ SCB EASY คืนให้ 50%

เติมเงิน e-wallet เท่าไหร่ SCB EASY คืนให้ 50%

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เติมเงิน e-wallet เท่าไหร่ SCB EASY คืนให้ 50%

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับเงินคืนสูงสุดเดือนละ 50 บาท เมื่อเติมเงินเข้า e-wallet ที่ร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY ยอดขั้นต่ำ 100 บาท รับสิทธิ์ได้สูงสุด 3 เดือน รวม 150 บาท

เงื่อนไขรายการโปรโมชัน

  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้งาน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)” ที่สมัครใช้งานสำเร็จเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ที่ทำรายการเติมเงิน e-wallet ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ผ่าน SCB EASY

  • รับเงินคืนสูงสุดเดือนละ 50 บาท สูงสุด 3 เดือน โดยแบ่งรอบในแต่ละเดือน ดังนี้

รอบที่ 1: วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รอบที่ 2: วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565

รอบที่ 3: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

  • จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 30,000 สิทธิ์ ต่อเดือน โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าสิทธิ์คงเหลือได้ผ่านเมนู EASY BONUS ในแอปพลิเคชัน SCB EASY หรือสังเกตแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ในหน้า e-wallet

  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีที่ใช้ทำรายการเติมเงินเข้า e-wallet นั้น ๆ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของเดือน

  • E-wallet ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ True Wallet Rabbit Line Pay, Shopee Pay, Dolfin Wallet ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการเติมเงินเข้าหลาย e-wallet ที่ร่วมรายการ ธนาคารจะนับเฉพาะรายการแรกที่ทำครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงสถานะบัญชีเป็นปกติกับธนาคารจนถึงวันกำหนดรับเครดิตเงินคืน

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน SCB EASY ได้ที่ SCB CALL CENTER โทร 0-2777-7777