เงื่อนไขโปรโมชันบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

รายละเอียดโปรโมชั่น

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Walletที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป จำนวน 3 ครั้ง ต่อเดือน

 • จำกัดเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อเดือน และ สูงสุด 300บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ

ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดใช้จ่ายบัตรเครดิตSCB ผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 200 บาท ต่อเซลล์สลิป จำนวน 3 ครั้ง ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31ธันวาคม 2562

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อเดือน และสูงสุด 300บาท ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน เป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆแล้ว

 • สงวนสิทธิ์รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ธนาคารคำนวณยอดใช้จ่ายตามหมายเลขบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขกำหนดและจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

 • บัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานDolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามโปรโมชันคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าDolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 00 น. ถึง 22.00 น.