คริสมาสต์นี้ไม่มีเหงา ช่วยซานต้าหาโลมาที่หายไป

เงื่อนไขกิจกรรม

1. ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ตามหาโลมากับซานต้าฟิน” ต้องเป็นลูกค้า Dolfin ที่สมัครใช้งานสำเร็จแล้วเท่านั้น
2. ผู้ร่วมสนุกต้องกดไลค์เพจ Dolfin พร้อมส่งภาพที่ทำตามกติกาการเล่น ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์มาทาง Inbox ของเพจ Dolfin
3. ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ภายในเวลา 20.00 น. และยืนยันสิทธิ์ โดยส่งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Dolfin ผ่านช่องทาง Inbox ของเพจ Dolfin ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5. ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกที่ตอบถูก:
– คูปองตั๋วหนังเมเจอร์ฟรีคนละ 1 ใบ มูลค่า 260 บาท สำหรับ 20 คนแรก (คูปองสำหรับที่นั่งปกติ ไม่สามารถอัปเกรดที่นั่งได้และไม่สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex, ICON CINECONIC, QUARTIER CINEART และโรงภาพยนตร์รอบ IMAX)
– คูปองแทนเงินสดมูลค่ารวม 100 บาท สำหรับ 80 คนถัดไป
6. ของรางวัลจะทำการส่งเข้าแอป Dolfin ของผู้ที่มีรายชื่อภายใน 7 วันทำการ
7. หากบริษัทฯ พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมสนุกไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วม หรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบ และยอมรับกติกาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลครั้งนี้
9. คูปองตั๋วหนังเมเจอร์ และคูปองแทนเงินสดมูลค่ารวม 100 บาท สามารถใช้ได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับคูปอง
10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนส่งต่อให้ผู้อื่นได้
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า