รับโบนัสเงินคืน 20% เมื่อสั่งอาหาร ณ ร้าน Salad Factory

รับโบนัสเงินคืน 20% เมื่อสั่งอาหาร ณ ร้าน Salad Factory

สูงสุด 50 บาท/ครั้ง และจำกัด 3 สิทธิ์/ ท่าน/ เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564