สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

รับคะแนน The 1 เพิ่ม 20 คะแนน เพียงจ่ายผ่านแอป Dolfin ที่ Robinson และ Central Department Store

งดใช้เงินสด ลดการติดเชื้อร้าย

รับคะแนน The 1 พิเศษเพิ่ม 20 คะแนน

เพียงจ่ายผ่าน Dolfin Wallet

เฉพาะที่ Robinson และ Central Department Store

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– รับคะแนน The 1 เพิ่ม 20 คะแนน เพียงใช้ Dolfin Wallet ชำระค่าสินค้า เฉพาะที่ Robinson หรือ Central Department Store โดยคะแนนจะได้รับในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ

– ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เม.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

– จำกัด 1 สิทธิ์/วัน/คน

– ลูกค้า Dolfin Wallet จะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับ Dolfin Wallet ให้เรียบร้อยจึงจะได้รับคะแนนพิเศษ The 1 ตามรายการส่งเสริมการขายนี้

– คะแนน The 1 ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจะเป็นคะแนนที่ลูกค้าจะได้นอกเหนือจากที่ได้คะแนนปกติที่จะได้รับจาก The 1 อยู่แล้ว

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

– เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 – บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้คะแนนพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น.