ช้อป Robinson รับคูปองส่วนลดรวม 150 บาท

Dolfin x Robinson ช้อปคุ้มรับคูปองส่วนลดรวม 150 บาท
🛒ช้อปที่ห้างฯรับคูปองส่วนลด 100 บาท
🎪ช้อปที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เลือกรับคูปอง 20 บาท หรือ 50 บาท

วันที่ 29 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

 • รับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ขั้นต่ำ 1,200 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • คูปองส่วนลด 100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลด สำหรับการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ขั้นต่ำ 100 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ

 • จำกัด 5,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดหมดเขตการใช้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

Robinson Lifestyle Mall

เลือกรับคูปองส่วนลด 20 บาท หรือ 50 บาท สำหรับช้อปครบตามที่กำหนด
และชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์

เงื่อนไข

 • ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกคูปอง 1 ใบจาก 2 ใบดังนี้

 • คูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับช้อปครบ 200 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR PromptPay และ QR บัตรเครดิต) ที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ทุกสาขา หรือ

 • คูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับช้อปครบ 500 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR PromptPay และ QR บัตรเครดิต) ที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ทุกสาขา

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าที่รับชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ภายในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขา: ลาดกระบัง, ศรีสมาน, สมุทรปราการ, กำแพงเพชร, แม่สอด, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี (อมตะนคร), บ่อวิน, บ้านฉาง, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, สุรินทร์

 • ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Tops Market, Tops online, Tops Super Store, Tops Daily, Central Food Hall, FamilyMart, Matsumoto, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ร้านค้าในเครือ CMG, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, B2S, Baan&Beyond, Go Wow, KIS, Komonoya&Watts, Muji, Beautrium, Mister Donut, Auntie Anne’s, KFC CRG, Pepper Lunch, Tenya, Yoshinoya, Ootoya, Katsuya, Chabuton, Thai Terrace, Aroidee Cold Stone Kowlune, Brown Café, Salad Factory, Eathai, Central Eatery

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์/คูปอง/ตลอดรายการ รวม 4,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.