แจกอั่งเปา ลดสะท้านโลกันต์ที่ Robinson

เงื่อนไขและโปรโมชั่น

ลูกค้าแอปพลิเคชั่น Dolfin Wallet รับคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้าที่โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ทุกสาขา

สามารถกดรับคูปองส่วนลดนี้ได้ที่แอปพลิเคชั่น Dolfin Wallet โดยสามารถกดรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17 - 19 ม.ค. 2563 นี้เท่านั้น

คูปองส่วนลดประกอบไปด้วย

  1. คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 10 สิทธิ์/ท่าน)

  2. คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 10 สิทธิ์/ท่าน)

ส่วนลดคำนวนจากมูลค่าหลังหักส่วนลดแล้ว

เงื่อนไขการใช้คูปอง

- สามารถใช้ได้ที่โรบินสัน ดีพาร์มเม้นท์ สโตร์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

- สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้รวมถึงบัตรกำนัลและบัตรของขวัญโรบินสัน

- สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้นบัตรของขวัญโรบินสัน

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

- ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

- เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น."