รับส่วนลดรวม 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่โรบินสัน

รับส่วนลดรวม 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่โรบินสัน

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 – 6 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ฟินที่ 1

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 – 6 เมษายน 2564

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 26  มีนาคม 2564 – 6 เมษายน 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดสูงสุด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบต่อ 1 เซลล์สลิป

ฟินที่ 2

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัดสูงสุด 3,500 สิทธิ์/เดือน รวมทั้งหมด 7,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบต่อ 1 เซลล์สลิป

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ได้ระบุไว้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.