ฟรี!! VIU Premium 30 วัน คลิกเลยย

 

 

คลิกเพื่อร่วมสนุก

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ต้องเป็นลูกค้า Dolfin” ที่สมัครใช้งานสำเร็จแล้วเท่านั้น

 2. ผู้ร่วมสนุกต้องกดไลก์เพจ Dolfin พร้อมส่งคำตอบและบอกเมนูโปรด ติด hashtag #ท้าให้ทาย และส่งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet มาทางคอมเม้นใต้โพสกิจกรรมเท่านั้น

 3. ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 2563 เวลา 00น.

 4. รับฟรีโค้ด VIU premium 30 วัน สำหรับผู้ร่วมสนุก 20 อันดับแรกที่ส่งคำตอบที่ถูกต้อง

 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 17 มิ.ย. 2563

 6. ของรางวัลจะทำการส่งเข้าแอป Dolfin ผู้โชคดีภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2563

 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากผู้ร่วมสนุกส่งรายละเอียดการร่วมสนุกกิจกรรมมาไม่ครบถ้วน ตามรายละเอียดในข้อ 2 ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัลนี้

 8. หากบริษัทฯ พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมสนุกไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วม หรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบ และยอมรับกติกาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลครั้งนี้

 10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนส่งต่อให้ผู้อื่นได้

 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า