ท้าให้ทาย สนุกทุกวันศุกร์

คลิกเพื่อร่วมสนุก

 

วิธีร่วมสนุก

– กดปุ่มเพื่อตอบคำถามจากรูปภาพที่ให้มาบนแอป Dolfin ด้วยตัวเลขเท่านั้น (พิมพ์คำตอบในหน้า “กรอกรหัสโปรโมชั่น”) และกดปุ่ม “รับสิทธิ์”

– จำกัด 500 สิทธิ์ / วัน สำหรับผู้ร่วมสนุกที่ตอบคำถามถูกต้องตามลำดับ

–  ลูกค้าที่ตอบถูกและอยู่ใน 500 ลำดับแรกของแต่ละวัน จะได้รับข้อความแจ้งบนแอป Dolfin  ทันที และได้รับคูปองของรางวัลฟรี (สามารถตรวจสอบได้ในเมนู “คูปองของฉัน”)

ของรางวัล

– คูปองรับ McPie จาก McDonald’s ฟรี มูลค่า 29 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก

ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

หมายเหตุ: กิจกรรมร่วมสนุกจะสลับเปลี่ยนทุกสัปดาห์

เงื่อนไขทั่วไป

– ผู้ร่วมสนุกต้องร่วมสนุกผ่านแอป Dolfin เท่านั้น

– จำกัด 1 สิทธิ์ร่วมสนุก /ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

– จำกัด 500 สิทธิ์ / วัน

– ลูกค้าที่ได้รับคูปองรางวัล จะต้องใช้สิทธิ์คูปองภายใน 15 วัน นับตั้งแต่คูปองเข้า Dolfin Wallet หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

– คูปองของรางวัลสามารถใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นสาขา ชาเลนเจอร์, ดอนเมือง อินเตอร์ แอร์ไซด์, ดอนเมือง โดเมสติก แอร์ไซด์, สนามบินเชียงใหม่, สุวรรณภูมิ – ภายในประเทศ, เอ็มควอเทียร์, พีพีไอส์แลนด์, ดอนเมือง อินเตอร์ แลนด์ไซด์)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือบัตรลดอื่นได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin  ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก หรือแจ้งคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษ ที่ได้จากกิจกรรมร่วมสนุกนี้ให้แก่ลูกค้า

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น.