ชวนชาวดอลฟินแนะนำร้านค้า QR Promptpay รับฟรี 30 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำตามกติกาจนสำเร็จ จะได้รับรางวัลตามกำหนด

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “ชวนชาวดอลฟินแนะนำร้านค้า QR Promptpay”

  • กด Like เพจ Dolfin Thailand

  • ถ่ายรูปคุณคู่กับสินค้า (อะไรก็ได้) ที่คุณซื้อมาจากการใช้แอปดอลฟินวอลเล็ทสแกนจ่ายผ่าน QR Promptpay

  • ใส่ Sticker เก๋ๆของดอลฟินเข้าไปในรูปของคุณ โดยใช้ Sticker ของดอลฟิน แบบใดแบบหนึ่ง จาก 5 แบบนี้mระบุไว้ด้านบน

  • โพสต์รูปที่แปะ Sticker แล้วในคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม พร้อมพิมพ์บอกว่า

   • ใช้แอปดอลฟินวอลเล็ท สแกนจ่าย QR Promptpay ที่ร้านชื่ออะไร

   • ขายสินค้าอะไร

   • ร้านอยู่ที่ไหน

  • ผู้ที่ทำครบทุกข้อเป็น 200 คนแรก ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2564 จะได้รับรางวัลคูปองแทนเงินสดรวม 30 บาท (ประกอบด้วยคูปองแทนเงินสดมูลค่า 10 บาท จำนวน 3 คูปอง)

   • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 10 บาท สำหรับใช้เมื่อสแกนจ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำ 50 บาท ณ ร้านค้าดอลฟินทุกแห่ง

   • คูปองแทนเงินสด มีอายุ 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ

  • กำหนดการของกิจกรรม

   • 13-18 สิงหาคม 2564

    ร่วมกิจกรรมแนะนำร้านผ่าน comment ใต้โพสต์กิจกรรม

   • 25 สิงหาคม 2564

    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเพจ Dolfin Facebook Page

   • 25-27 สิงหาคม 2564

    ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับทาง Inbox ของเพจ เพื่อแสดงตัวและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการรับรางวัล

   • 1-2 กันยายน 2564

    ทีมงานดอลฟินทำการส่งรางวัลเข้าแอปดอลฟินของผู้ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งมา

 • จำกัด 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม / ผู้ใช้งาน

 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ใช้งานแอปดอลฟิน ที่ได้ทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • จำกัดสูงสุด 200 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลากิจกรรม 13-18 สิงหาคม 2564

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.