ใครกล้าเราขอท้า!!! ฝ่าเขาวงกตพร้อมเพย์ QR พิชิตเงิน 100 บาท

“เขาวงกตพร้อมเพย์ QR ตามล่าหาเงิน 100 บาท”

ใครพาน้องโลมาเดินทางฝ่าเขาวงกต ‘พร้อมเพย์ QR’ ไปจนเจอทางออกได้

รับฟรี! รางวัลคูปองแทนเงินสด รวมสูงสุด 100 บาทไปเล้ยย!!

ระยะเวลากิจกรรม 20-24 มิถุนายน 2564

“เขาวงกตพร้อมเพย์ QR ตามล่าหาเงิน 100 บาท”

ใครพาน้องโลมาเดินทางฝ่าเขาวงกต ‘พร้อมเพย์ QR’ ไปจนเจอทางออกได้

รับฟรี! รางวัลคูปองแทนเงินสด รวมสูงสุด 100 บาทไปเล้ยย!!

ระยะเวลากิจกรรม 20-24 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำตามกติกาจนสำเร็จ จะได้รับรางวัลตามกำหนด

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “เขาวงกตพร้อมเพย์ QR ตามล่าหาเงิน 100 บาท”

  • นำภาพเขาวงกตพร้อมเพย์ QR จากในแอปดอลฟิน ไปทำการลากเส้นจากจุด Start ไปตามทางจนถึงจุด Finish ให้สำเร็จ โดยต้องลากเส้นให้ผ่านจุดที่มีเลข 10 ให้ครบ 4 จุด (ผู้เล่นสามารถทำการลากเส้นโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือ หรือ ปริ้นท์ภาพออกมาเพื่อทำการลากเส้นก็ได้)

  • กดติดตามเพจ Dolfin Facebook Page และส่งภาพถ่ายของเขาวงกตที่ทำภารกิจสำเร็จมาทาง Inbox ของเพจ ภายในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2564

  • เฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องครบตามเงื่อนไขทุกข้อ 100 คนแรก จะได้รับรางวัล ดังนี้

   • ลำดับที่ 1-10 รับฟรีคูปองแทนเงินสด รวม 100 บาท (20 บาท จำนวน 5 คูปอง)

   • ลำดับที่ 11-50 รับฟรีคูปองแทนเงินสด รวม 60 บาท (20 บาท จำนวน 3 คูปอง)

   • ลำดับที่ 51-100 รับฟรีโค้ดอัพเกรดบัญชี Joox ให้เป็น VIP ระยะเวลา 30 วัน

 • กำหนดการของกิจกรรม

 • จำกัด 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม / ผู้ใช้งาน

 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ใช้งานแอปดอลฟิน ที่ได้ทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • จำกัดสูงสุด 100 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลากิจกรรม 20-24 มิถุนายน 2564

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้