รับคืนสูงสุด 200 บาท* เพียงผูกบัตร SCB Mastercard แล้วสแกนจ่ายQR บัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

รับคูปองแทนเงินสดคืนสูงสุด 200 บาท

เพียงผูกบัตร SCB Mastercard แล้วสแกนจ่ายQR บัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65

รับคูปองแทนเงินสดคืนสูงสุด 200 บาท

เพียงผูกบัตร SCB Mastercard แล้วสแกนจ่ายQR บัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับคืนสูงสุด 200 บาท* เพียงผูกบัตร SCB Mastercard แล้วสแกนจ่ายQR บัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

ครั้งที่ 1 :  ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/ใบเสร็จ รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท*

ครั้งที่ 2 :  ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/ใบเสร็จ รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท*

ครั้งที่ 3 :  ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/ใบเสร็จ รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท*

(คูปองแทนเงินสดมีจำนวนจำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Dolfin Wallet)

เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสด 50 และ 100 บาท

 • คูปองแทนเงินสดสำหรับการใช้ครั้งถัดไป เมื่อชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาท / เซลล์สลิป ด้วยบัตรเครดิต Mastercard ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (คูปองใช้ได้เฉพาะการจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงการสแกน QR Credit Card) ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ 1 ใบ ต่อเซลส์สลิป

 • คูปองฯ สามารถใช้ได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดเงื่อนไขรวม        

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) และลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น รับสิทธิประโยชน์ เมื่อชำระด้วย QR Credit Card ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ที่ผูกด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์มาสเตอร์การ์ด (“บัตรเครดิต SCB Mastercard”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

 • รับคูปองแทนเงินสดรวมสูงสุด 200 บาท เข้าดอลฟิน วอลเล็ทเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต SCB Mastercard โดยการสแกน QR Credit Card ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป

  • ใช้จ่ายครั้งที่ 1 รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท จำกัด 5,000 สิทธิ์

  • ใช้จ่ายครั้งที่ 2 รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท จำกัด 5,000 สิทธิ์

  • ใช้จ่ายครั้งที่ 3 รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท จำกัด 5,000 สิทธิ์

       โดยคูปองแทนเงินสดจะถูกส่งเข้าดอลฟิน วอลเล็ทของผู้ใช้ทันทีหลังทำรายการ

 • จำกัดการรับคูปองแทนเงินสดรวมสูงสุด 3 ครั้ง (มูลค่ารวม 200 บาท) ต่อท่าน ตลอดรายการ

 • ยกเว้นการการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • ยอดชำระสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการนี้

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขรายการ

 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของดอลฟินเท่านั้น ดอลฟินสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และธนาคาร

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ดอลฟินขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 • ธนาคารและดอลฟิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและดอลฟิน เป็นที่สุด

 • ธนาคารและดอลฟินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือการให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือการให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับรหัสโปรโมชัน

 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คูปองส่วนลด / คูปองแทนเงินสด หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777