ACTIVITY – เจอพร้อมเพย์ ชวนเพื่อนเปย์ด้วยดอลฟิน รับฟรี! โค้ด Joox VIP

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin และทำตามกติกาจนสำเร็จ
 • กติกาการเล่นกิจกรรม “เจอพร้อมเพย์ ชวนเพื่อนเปย์ด้วยดอลฟิน”
  • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin
  • แปะภาพสินค้าที่ใช้แอปดอลฟินสแกนจ่ายผ่าน QR Promptpay ของทางร้าน ในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมในเพจ
  • และต้อง Tag เพื่อนเพื่อชวนมาใช้แอปดอลฟิน สแกนจ่าย QR PRomptpay ด้วยกันพร้อมบอกเหตุผล
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบทุกข้อด้านบน เป็น 50 คนแรก ภายในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับฟรี รางวัลเป็นโค้ด Joox Vip (มูลค่า 149 บาท)
 • กำหนดการของกิจกรรม
  • 27 – 30 พฤศจิกายน 2564
   ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ภาพใต้คอมเมนต์และ Tag เพื่อน
  • 3 ธันวาคม 2564
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเพจ Dolfin Facebook Page
  • 3 – 6 ธันวาคม 2564
   ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับทาง Inbox ของเพจ เพื่อแสดงตัวและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการรับรางวัล
  • 8 ธันวาคม 2564
   ทีมงานดอลฟินทำการส่งรางวัลเข้าแอปดอลฟินของผู้ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งมา
 • รายละเอียดของรางวัล
  • โค้ด Joox VIP มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากไม่ได้ใช้คูปองภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • วิธีการใช้: กดใช้คูปองที่ดอลฟิน วอลเล็ท จากนั้นกดที่บาร์โค้ด เพื่อนำหมายเลขไปกรอกบนแอป Joox หากลูกค้าเป็นสมาชิก Joox VIP รายเดือนอยู่แล้ว จะสามารถใช้เครดิตได้เมื่อเครดิตเดิมหมดลง
  • ลูกค้าต้องนำโค้ด ไปกรอกในแอป Joox เพื่อใช้สิทธิ์
  • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้
  • เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ เป็นไปตามที่ Joox กำหนด
 • จำกัด 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม / ผู้ใช้งาน
 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ใช้งานแอปดอลฟิน ที่ได้ทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • จำกัดสูงสุด 50 สิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้