รับโค้ดส่วนลด 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าร้าน Power Buy ผ่าน www.powerbut.co.th ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

รับโค้ดส่วนลด 200 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าร้าน Power Buy ผ่าน www.powerbuy.co.th  ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

– จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ผู้ใช้งาน สูงสุด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  โดยสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 31 พ.ค. 2563

– กรณีต้องการใช้ส่วนลด โปรดกดดูโค้ดจากแบนเนอร์ Power Buy บนแอป Dolfin Wallet แล้วกรอกโค้ดส่วนลดที่ได้รับในขั้นตอนการชำระเงินที่ www.powerbuy.co.th  รายละเอียดวิธีรับและใช้โค้ดส่วนลดนี้สามารถดูได้ที่แอป Dolfin Wallet

– โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ แบรนด์ Apple, สินค้าโปรโมชั่น Deal of the Day, Flash Sales, Power Day, Clearance, สินค้าที่ราคาลงท้ายด้วย 4 และ 8 และ สินค้าโปรโมชั่นบางประเภท

– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้

– เงื่อนไขและวิธีการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้า Power Buy กำหนด

– ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับโค้ดส่วนลด กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ www.powerbuy.co.th โดยตรง

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด กรุณาติดต่ออีเมล email: powerbuycontactcenter@powerbuy.co.th หรือ Power Buy Contact Center: 1324 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง