เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชุดอร่อยสุขใจ ลด 50% ที่แอป Dolfin

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

ชุดอร่อยสุขใจ เพียง 64 บาท (จาก 129 บาท)

กดซื้อคูปองในแอปดอลฟินได้เลย!

2 วันเท่านั้น! 9 – 10 มิถุนายน 2564

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเท่านั้น

ใครยังไม่มีแอป สแกนที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชุดอร่อยสุขใจ เพียง 64 บาท (จาก 129 บาท)

กดซื้อคูปองในแอปดอลฟินได้เลย!

2 วันเท่านั้น! 9 – 10 มิถุนายน 2564 นี้

สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่สมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเท่านั้น

ใครยังไม่มีแอปคลิกโหลดได้เลย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า ในการซื้อคูปอง

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าคูปอง The Pizza Company ผ่านแอปดอลฟินเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการซื้อ 9-10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น. – 11.00น. หรือจนกว่าคูปองจะหมด

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (1,000 สิทธิ์/วัน)

 • คูปอง The Pizza Company ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 เท่านั้น

 • คูปอง The Pizza Company ชุดอร่อยสุขใจ ประกอบด้วยพิซซ่าถาดเล็ก หมวดต้นตำรับ และชิกเก้นป๊อป พร้อมค็อกเทลซอส (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหน้าพิซซ่าได้ โดยชำระเงินค่าส่วนต่าง)

 • สามารถใช้คูปอง ได้ทุกสาขาที่ร่วมรายการยกเว้น สาขาสนามบิน

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการรับคูปอง The Pizza Company ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้

 1. การซื้อคูปอง The Pizza Company

  • ลูกค้าสามารถซื้อคูปอง The Pizza Company ได้จากแอปดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและบริษัทฯได้ส่งมอบคูปอง ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อคูปอง The Pizza Company ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับ คูปอง ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 1. การใช้คูปอง The Pizza Company

  • กดเลือกใช้ คูปอง จาก my coupon และสแกน QR ที่ร้าน The Pizza Company เพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • คูปอง มีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • การใช้ คูปอง เป็นไปตามเงื่อนไข The Pizza Company

  • บริษัทฯเป็นเพียงผู้ขายคูปอง เท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้คูปอง ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออกคูปอง ได้โดยตรง

 2. อื่นๆ

  • การขายคูปอง เพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเลท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปอง ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกคูปอง ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.