กดรับคูปองเงินสด 50 บาท เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าที่รับชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

Payment Coupon Flash Deal

แคมเปญวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คูปองพิเศษ  – กดรับคูปองเงินสด 50 บาท เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าที่ร้านค้าใดก็ได้ ที่รับชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ากดรับคูปองได้ระหว่างเวลา 10.00 – 23.59 (หรือจนกว่าคูปองจะหมด) ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ

 • คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป และชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท สำหรับใช้จ่ายที่ Tops เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องใช้คูปองภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ 1,000 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น  2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.